Contact
Newsletter
Contact
Useful links
Contact
Contact
 
      
   
 

DESPRE ATeE

Asociaţia Transfrontaliera E(quilibrum) Environment (A.T.E.E. ) este persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală şi nonprofit a unităţilor cu profil de protecţie a mediului, transfer tehnologic si inovare.

Scopul, activităţile si obiectivele asociaţiei constau în:

 • Asociaţia are drept scop promovarea şi protejarea mediului de afaceri al entităţilor ce activează in domeniul protecţiei mediului, transferului de tehnologie, afacerilor inovative din România si Bulgaria, promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor şi întărirea autorităţii lor profesionale şi prestigiul lor social in contextul dezvoltării regionale durabile.
 • Promovează şi protejează interesele profesionale, ştiinţifice şi comerciale ale membrilor săi.
 • Organizează şi promovează mediul contactelor profesionale, ştiinţifice şi comerciale din domeniu in contextul dezvoltării regionale durabile prin proiecte, inovare si transfer tehnologic.
 • Elaborează şi promovează iniţiative legislative în favoarea membrilor sai şi facilitează accesul membrilor săi la organisme guvernamentale şi neguvernamentale.
 • Cooperează cu autorităţile publice locale si regionale in dezvoltarea de parteneri ate public-private in domeniul protecţiei mediului.
 • Acordă asistenţă si promovează proiectele individuale, comune sau cu terţi
 • Asigură competitivitatea industriei prin:
  • Conştientizarea si informarea permanenta a agenţilor economici din zona transfrontaliera asupra problematicii de mediu;.
  • Promovarea conduitei etice în rândul membrilor săi
  • Promovarea calităţii în activitatea membrilor săi
  • Evaluarea impactului de mediu si iniţierea de proiecte de soluţionarea a acestuia la nivelul zonei transfrontaliere Dolj-Vidin;
  • Cooperarea cu autorităţile publice locale si regionale si dezvoltarea de parteneriate public-private in domeniul mediului;
  • Stimularea cercetării si transferului de tehnologie, dezvoltarea de soluţii inovative pentru protecţia mediului adresate industriei, prin cooperare si networking cu institute de cercetare, centre de transfer tehnologic, universităţi;
  • Promovarea conceptului de dezvoltare durabilă în şi prin activitatea membrilor sai
  • Stimularea, promovarea activităţilor inovative, protejarea creaţiei intelectuale, tehnice
  • Stimularea participării la expoziţii, târguri, conferinţe si seminarii naţionale si internaţionale in domeniul protecţiei mediului si transferului de tehnologie a agenţilor economici din zona transfrontaliera.
 • Asigură un flux informaţional competitiv şi o diseminare nediscriminatorie a informaţiilor către membrii săi.
 • Efectuează activităţi de promovare a proiectelor, transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare, studii şi elaborează strategii, construieşte baze de date, sistematizează informaţiile şi asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea.
 • Promovează şi participă la implementarea societăţii informaţionale şi a societăţii cunoaşterii în România si Bulgaria.
 • Stimulează cercetarea si transferul de tehnologie, dezvoltarea de soluţii inovative pentru protecţia mediului adresate industriei, prin cooperare si networking cu institute de cercetare, centre de transfer telinologic,universitati.
 • Organizează si derulează expoziţii, târguri, conferinţe si seminrii naţionale si internaţionale in domeniul protecţiei mediului a agenţilor economici din zona transfrontaliera.
 • Asociaţia işi manifestă caracterul reprezentativ şi consultativ prin aceea că:
  • reprezintă şi susţine interesele profesionale, comerciale şi de grup ale membrilor săi în faţa organelor guvernamentale, altor organisme şi institiţii din ţară şi străinătate;
  • întocmeşte proiecte si studii, furnizează informaţii, consultaţii de specialitate pentru membrii săi sau pentru terţi;
  • propune organelor în drept promovarea unor acte normative în interesul membrilor săi;
  • iniţiază întâlniri şi contacte profesionale.
  • Realizează proiecte naţionale si internaţionale in vederea asigurării dezvoltării durabile