Contact
Newsletter
Contact
Useful links
Contact
Contact
 
      
   
 

MANAGEMENTUL CALITATII, detalii continut curs

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
  • Definitie
  • Scop
  • Principiile managementului calitatii
  • Nivele de validare a calitatii intr-o organizatie
 2. STRATEGII IN DOMENIUL MANGEMENTULUI CALITATII
  • Inspectia si controlul calitatii
  • Asigurarea calitatii
  • Managementul calitatii totale – TQM
  • Premiul Juran pentru Calitate
 3. SISTEMELE DE MANAGEMENT AL CALITATII
  • Principiile Managementului Calităţii – ISO 9000:2006
  • Abordare bazată pe proces
  • Politica referitoare la calitate şi obiectivele calităţii
  • Documentaţie
  • Îmbunătăţire continuă
  • Perechea unitara de standarde SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 9004
  • Compatibilitate cu alte sisteme de management
 4. CERINŢE REFERITOARE la SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
  • Documente de referinţă pentru implementarea SMC
  • Definiţii şi Prescurtări
  • "Ciclul lui Deming"
 5. SR EN ISO 9001-2008
  • Generalitati
  • Privire de ansamblu asupra standardului
  • Conditiile standardului ISO 9001-2008 - cerinţe
 6. PROIECTAREA, IMPLEMENTAREA SI DOCUMENTAREA SISTEMULUI
  • Proiectarea si implemetare a sistemului de management al calitatii
  • Documentarea
  • Structura unei proceduri documentate
  • Scurta descriere a procedurilor documentate cerute expres de ISO 9001-2008
 7. AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII
  • Auditul
  • Managementul programului de audit
  • Activitatile auditului
  • Competenta auditorilor
  • Evaluarea auditorilor
 8. Bibliografie

FORMARE ANTREPRENORIALA,FINANTAREA IDEILOR INOVATIVE SI AFACERILOR, detalii continut curs

 1. NOTE INTRODUCTIVE
 2. CADRUL CALITATII
 3. ELABORAREA PLANULUI DE ACTIVITATE
 4. JALOANE/PUNCTE CHEIE
 5. STRUCTURA LOGICA A PROIECTULUI
  • Intrebari legate de Matricea Cadru Logic si de monitorizare
 6. CICLUL PROIECTULUI
  • Definiţii: Cele şase faze ale ciclului de proiect
  • Principiile cheie ale MCP
  • Programe sectoriale
 7. MATRICEA LOGICA
  • Definirea matricei logice
  • Limitele matricei logice
  • Abordarea prin intermediul cadrului logic: două faze
  • Pasii analizei
   • Analiza factorilor interesaţi (stakeholders)
   • Analiza problemelor
   • Analiza obiectivelor
   • Analiza strategiilor
  • Faza planificării
   • Construirea matricei logice
   • Prima coloană: Logica intervenţiei
   • A doua coloana: indicatorii obiectivi de verificare (IOV)
   • A treia coloană: Surse de verificare
   • A patra coloană: Ipoteze
   • Cum se identifică logica intervenţiei?
   • Cum se identifică ipotezele?
 8. FACTORII CALITATII
  • Ce sunt factorii calităţii?
  • Cum se alcătuiesc planurile pentru a obţine calitat
  • Cum se identifică mijloacele şi costurile?
  • Verificarea finală a calităţii cadrului logic
 9. UTILIZAREA CADRULUI LOGIC LA ELABORAREA PLANULUI DE ACTIVITĂŢI ŞI PLANULUI DE RESURSE
  • Pregătirea planului de activităţi
  • Pregătirea planului de resurse
 10. UTILIZAREA CADRULUI LOGIC LA PLANIFICAREA INTERVENŢIILOR COMPLEXE: INTERCONECTAREA MATRICILOR LOGICE
 11. GLOSAR DE TERMENI

GHID DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, detalii continut curs

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
 2. PROTEJAREA CREAŢIILOR INTELECTUALE
 3. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE BREVETELE DE INVENŢIE
  • Ce este brevetul de invenţie?
  • Care sunt beneficiile protecţiei invenţiilor prin brevet?
  • Cum se obţine un brevet de invenţie la OSIM?.
  • Cui aparţine brevetul pentru o invenţie creată în cadrul unui contract de cercetare?
  • Care sunt taxele pentru obţinerea si menţinerea în vigoare a unui brevet de invenţie?
  • Cât durează protecţia prin brevet?
  • De ce, când şi cum se solicită protecţie prin brevet pe plan naţional, european si mondial?
  • Cum se valorifică un brevet de invenţie?
  • Care este legătura dintre brevetul de invenţie şi transferul tehnologic?
 4. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE MODELELE DE UTILITATE
  • Ce este modelul de utilitate înregistrat?
  • Care sunt beneficiile protecţiei prin înregistrarea modelului de utilitate?
  • Cum se înregistrează un model de utilitate?
  • Care sunt taxele pentru obţinerea şi menţinerea în vigoare a unui model de utilitate înregistrat?
  • Cat durează protecţia prin model de utilitate înregistrat?
  • Cum se valorifică un model de utilitate?
 5. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE MĂRCI
  • Ce este o marcă?
  • Care sunt beneficiile protecţiei prin marcă înregistrată?
  • Cum se înregistrează o marcă?
  • Care sunt taxele pentru înregistrarea şi menţinerea în vigoare a unei mărci?
  • Cât durează protecţia prin marcă?
  • De ce, când şi cum se solicită protecţie prin marcă pe plan naţional, comunitar şi mondial?
  • Cum se transmit drepturile cu privire la marcă?
 6. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE DESIGN (desene si modele)
  • Ce este design-ul înregistrat?
  • Care sunt beneficiile protecţiei prin design înregistrat?
  • Cum se înregistrează un design?
  • Care sunt taxele pentru înregistrarea şi menţinerea în vigoare a unui design înregistrat?
  • Cât durează protecţia prin design înregistrat?
  • De ce, când şi cum se solicită protecţie prin design pe plan naţional, comunitar şi mondial?
  • Cum se valorifică un design înregistrat?
 7. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE
  • Ce este dreptul de autor? Ce sunt drepturile conexe?
  • Care sunt beneficiile protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe?
  • Cum se dobândeşte protecţia?
  • Care este durată protecţiei?
  • Cum se valorifică dreptul de autor şi drepturile conexe?
  • Ce sunt organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi care sunt ele în România?
 8. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE PROTECŢIA PROGRAMELOR DE CALCULATOR ŞI BAZELOR DE DATE
  • Cum se protejează programele de calculator?
   • Protecţia prin drept de autor
   • Protecţia prin brevet
  • Cum se protejează bazele de date ?
   • Protecţia prin dreptul de autor
   • Protecţia sui-generis
 9. ELEMENTE DE BAZĂ DESPRE SECRETUL COMERCIAL ÎN POLITICA DE INOVARE A UNEI FIRME
  • Ce sunt secretele comerciale?
  • Protecţia secretelor comerciale
  • Când se recomandă protejarea informaţiilor ca secret comercial?
  • Cum se poate dezvolta o strategie de protecţie a secretului comercial pentru firmă?
 10. TRANSFER TEHNOLOGIC (de cunoştiinte / de tehnologie)
  • Acorduri contractuale în transferul de tehnologie?
   • Transferul de tehnologie bazat pe transmiterea directă a drepturilor de proprietate intelectuală
   • Alte metode şi modalităţi de transfer de tehnologie bazate pe transmiterea indirectă a drepturilor de proprietate intelectuală
  • Acorduri de licenţiere. Care sunt principalele elemente şi probleme în negocierea şi redactarea unui acord de licenţiere?
  • Avantajele şi riscurile licenţierii
   • Avantaje pentru licenţiator
   • Avantaje pentru licenţiat
   • Dezavantaje pentru licenţiator
   • Dezavantaje pentru licenţiat
  • Avantajele şi dezavantajele participării companiilor în societăţi mixte
   • Avantajele societăţilor mixte
   • Dezavantajele societăţilor mixte
 11. PREVEDERI DE BAZĂ PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN CONTRACTELE DE CDI
  • Confidenţialitatea informaţiilor care constituie sau pot constitui obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală
   • Acorduri interne
   • Contracte de confidenţialitate
   • Când se utlizează contractele de confidenţialitate
   • Contracte de confidenţialitate în ambele sensuri
  • Managementul drepturilor de proprietate intelectuală
  • Principii generale privind identificarea şi acordarea drepturilor legale de posesie şi transfer
   • Identificarea şi acordarea drepturilor legale de posesie şi transfer
   • Cesionarea drepturilor de proprietate intelectuală
  • Managementul drepturilor de PI pentru proiectele de cdi în care sunt implicate IMM-uri .
  • Rolul unui director de proiect de cercetare în protecţia şi valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
 12. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DE BAZĂ ÎN DOMENIUL PI
 13. BIBLIOGRAFIE

INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC, detalii continut curs

 1. INOVAREA
  • Componentele de baza ale procesului de inovare
   • Inovarea tehnologica - pilon de baza brevetul de inventie
    • Stimularea inovarii la nivelul companiei
    • Factori care incurajeaza inovarea in companie
    • Factori care franeaza activitatea de inovare in companie
    • Rolul tehnologiei in dobandirea si mentinerea avantajului concurential
    • Inovarea tehnologica de produs sau de procedeu. Exprimarea rezultatului sau prin brevet de inventie
   • Inovarea organizationala
   • Inovarea prezentationala- pilon de baza design-ul
  • Procesul de inovare in economia cunosterii
   • De ce economia cunosterii?
   • Ce este inovarea?
   • Cum poate deveni o intreprindere inovatoare?
   • Principii manageriale de organizare a inovarii
 2. TRANSFER TEHNOLOGIC
  • Transferul de tehnologie in comertul international
   • Notiuni generale
   • Definirea notiunii – Transfer de tehnologie
   • Precizari terminologice – Tehnica si tehnologia
  • Forme si instrumente de realizare a transferului international de tehnologie
   • Forme de transfer tehnologic
   • Contractul de engineering
    • Notiunea si natura juridica
    • Caracterizare
    • Obiectul contractului
    • Clasificarea contractelor de know-how
    • Incheierea contractelor
    • Efectele contractului
    • Incetarea contractului
   • Contractul de licenta
    • Definitie si avantaje
    • Obiectul contractului
    • Formele contractului
    • Efectele contractului
    • Incetarea contractului
    • Brevetul ca suport pentru transferul de tehnologie
    • Titlurile de protectie
    • Informarea din descrierile tehnice ale inventiilor, factor activ in transferul de tehnologie
   • Contractul de franciza
    • Definitie si caracterizare
    • Varietatile francizei
    • Retelele
    • Efectele contractului
    • Incetarea contractului
   • Conditii de realizare a transferului de tehnologie
    • Importanta prognozelor tehnologice in dezvoltarea transferului de tehnologie
    • Un cadru juridic adecvat, conditie a transformarii transferului de tehnologie in instrument al noii ordini economice internationale
    • Analiza transferului de tehnologie din perspectiva problematicii dezvoltarii
     • Transferul de tehnologie si evaluarea tehnologiei
     • Transferul de tehnologie si tehnologiile adecvate
     • Transferul de tehnologie si sistemul de valorificare sociala a tehnologiei
  • Abordarea sistematica a conceptului de transfer international de tehnologie
   • Definirea sistemica a transferului international de tehnologie
   • Aspecte pozitive si negative ale transferului de tehnologie
   • Transferul de tehnologie de produse informatice
  • Codul international de conduita in domeniul transferului de tehnologie
   • Definitie si caracteristici
   • Obiectivele si principiile codului international de conduita
   • Domeniul de aplicare a codului
  • Piedici in calea trsnferului de tehnologie
   • Piedicile rezultand din raporturile intre furnizori
   • Clauze restrictive impuse de furnizori in raporturile cu beneficiarii
   • Principalele obstacole specifice transferului de tehnologie in Romania si cateva propuneri menite sa le contracteze
 3. Sinteza - modalitati de realizare a transferului de tehnologie
  • Tipuri de acord TTT valide:
   • Contracte de licenta
   • Contracte de furnizare de know-how
   • Contracte de cooperare tehnica
   • Contracte de joint venture
   • Contracte comerciale cu asistenta tehnica
   • Contracte de fabricatie
  • Licenta drepturilor de PI-modalitatea optima de realizare a transferului de tehnologie
   • De ce se utilizeaza licenta?
    • Licentierea si competitivitatea companiilor
    • Este licentierea strategia corecta?
    • Avantajele licentierii
  • Pregatirea licentierii unei tehnologii
   • Verificarea potentialului mediu de afaceri
   • Informatia din documentatia de brevet
   • Pastrarea confidentialitatii
   • Memorandumul de intelegere sau Scrisoarea de intentie
   • Evaluarea tehnologiei licentiate
  • Componentele de baza ale unui contract de licenta
  • Bazele negocierii unui contract de licenta
  • Contracte de furnizare de know-how
   • Dezvaluirea informatiei in scopul protectiei prin brevet si alte drepturi de PI
   • Cai legale de prevenire a dezvaluirii informatiei de utilitate tehnologica
   • Dezvaluirea know-how-ului
    • Dezvaluirea in timpul negocierilor preliminare
    • Dezvaluirea prevederilor in licente sau acorduri de know-how
  • Garantii cu privire la know-how

INITIEREA SI DEZVOLTAREA AFACERILOR, MANAGEMENTUL FIRMEI, DIAGNOSTICAREA AFACERILOR, detalii continut curs

 1. INITIEREA UNEI AFACERI
  • Infiintarea unei firme
  • Facilitati pentru studenti
  • Etape in deschiderea unei firme
  • Activitati pregatitoare
  • Dosarul de inregistrare
  • Inregistrarea comerciantului
  • Autorisarea functionarii comerciantului
  • Notificarea comerciantului catre institutiile publice
  • Deschiderea unei activitati in domeniul turismului
 2. DEZVOLTAREA AFACERILOR
  • Obiectul de actifitate
  • Piata – analiza oportunitatilor
  • Fundamentarea teoretica generala a planului de afaceri
  • Planificarea in cadrul firmei
  • Necesitatea intocmirii unui plan de afaceri
  • Destinatia planului de afaceri
  • Rolul planului de afaceri
  • Scopurile elaborarii unui plan de afaceri
  • Obiectivele unui plan de afaceri
  • Prezentarea unui plan de afaceri
  • Caracteristicile unui plan de afaceri
  • Planul de afaceri – instrument de creditare
  • .Etapele intocmirii unui plan de afaceri
  • .Prezentarea firmei
  • .Analiza economico-financiara
  • .Prezentarea indicatorilor previzionati
  • Cauzele obisnuite ale esecului in afaceri
  • Strategii de dezvoltare durabila
 3. MANAGEMENTUL FIRMEI
  • Conceptul de strategie
   • Succinta incursiune retrospectiva
   • Gama variata a abordarilor strategiei
   • Strategia si principalele sale caracteristici
   • Componentele strategiei 3.2. Etapele metodologiei eleborate a strategiei
  • Evidentierea punctelor forte si slabe ale organizatiei
  • Descoperirea oportunitatilor si pericolelor in dezvoltarea organizatiei
  • Identificarea locului pe care il ocupa firma in cadrul mediului ambiant
  • Alocarea resurselor materiale, financiare si umane
  • Formularea strategiei de dezvoltare
  • Rolul strategiei de firma
 4. DIAGNOSTICAREA AFACERII