Contact
Newsletter
Contact
Useful links
Contact
Contact
 
      
   
 

Asociatia Transfrontaliera E(quilibrium) Environment (ATeE)

Infiintata in anul 2007, Asociaţia Transfrontaliera E(quilibrum) Environment (A.T.e.E) reprezinta unul din rezultatele finale ale proiectului „E-Environment”, implementat in cadrul PHARE CBC 2005 de catre ARIES Oltenia in parteneriat cu ARDBC Vidin. Este o asociaţie juridică nonprofit, fără scopuri politice, lucrative sau patrimoniale, al carei scop este promovarea şi protejarea mediului de afaceri al entităţilor ce activează in domeniul protecţiei mediului, transferului de tehnologie, afacerilor inovative din România si Bulgaria, promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale membrilor şi întărirea autorităţii lor profesionale şi prestigiul lor social in contextul dezvoltării regionale durabile.

ATeE urmareste constientizarea si informarea permanenta a agentilor economici din zona transfrontaliera Dolj-Vidin asupra problematicii de mediu, evaluarea impactului de mediu si initierea de proiecte de solutionarea a acestuia la nivelul zonei transfrontaliere Dolj-Vidin, cooperarea cu autoritatile publice locale si regionale di dezvoltarea de parteneriate public-private in domeniul mediului, stimularea cercetarii si transferului de tehnologie, dezvoltarea de solutii inovative pentru protectia mediului adresate industriei, prin cooperare si networking cu institute de cercetare, centre de transfer tehnologic, universitati, stimularea participarii la expozitii, targuri, conferinte si seminarii nationale si internationale in domeniul protectiei mediului a agentilor economici din zona transfrontaliera Dolj-Vidin.

Asociatia Transfrontaliera E(quilibrium) Environment (ATeE)
TRC: 24379832
12 Stefan cel Mare St. floor 1, chamber 6, Craiova, Dolj County, Romania
Tel: 0251 412290; Fax: 0251-418882
E-mail: office@ipacv.ro